Blomrabatt på en rastplats
där vägen från Gåxsjö korsar Storån.

Mellan Strömsund, Föllinge och Hammerdal. Jämtland.

 
Rabatten vid Storån + magnefikt utedass!!

Tillbaka till Norgeresan. Tillbaka till Blomsidan.

Tillbaka till sidan ett.

Mail till Bosse & Gitte: